D+KKV

Sleduj nás na  

 

Ponúkame Vám možnosť získať VO skupiny D súčasne s výcvikom na získanie Kvalifikačnej karty vodiča. Základný zrýchlený výcvik na získanie Kvalifikačnej karty vodiča prebieha súbežne s výcvikom na získanie vodičského oprávnenia skupiny D. Po úspešnom absolvovaní skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny D Vás prihlásime na skúšku na získanie Kvalifikačnej karty vodiča. Kvalifikačná karta vodiča bude vydaná Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie po úspešnej skúške do 30 - ich dní. 

Výška školného pri súbežnom získavaní
 Kvalifikačnej karty vodiča: 
Rozšírenie
z C na D
   1.250,- EUR (KKV na osobnú dopravu)
Rozšírenie
z B na D
bez C
   2.050,- EUR (KKV na osobnú dopravu)
Rozšírenie
z B na D
s C
   2.500,- EUR (KKV na osobnú a nákladnú dopravu)

 

Pri zahájení kurzu sa dohodnú termíny jednotlivých prednášok a dozviete sa dĺžku trvania kurzu (výučby teórie). Praktický výcvik si dohadujete počas trvania kurzu mimo času výučby teórie.
 

Po úspešnom zvládnutí teórie, praktického výcviku a doručení kolkov (správneho poplatku) za skúšku, plánujeme Vám záverečné skúšky, o ich termíne Vás bezodkladne informujeme.
 

Ak sa na skúšku necítite dostatočne pripravení, máte možnosť absolvovať doplnkový výcvik za prijateľné ceny. Nechceme na Vás zarábať navyše, ale radšej predísť neúspešnej skúške, ako ju opakovať. Každá skúška prináša určité psychické vypätie. Skúška je vizitka nielen Vás ale aj inštruktora.

 


 

 

 
Termíny zahájenia kurzov:
09.01.2018 o 16:00 hod.  
06.03.2018 o 16:00 hod.   
15.05.2018 o 16:00 hod.   
10.07.2018 o 16:00 hod.   
04.09.2018 o 16:00 hod.   
06.11.2018 o 16:00 hod.   

 

 

 

+421 903 105 303
 

 

Jakub Darivčák
+421 910 930 319
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944
 

 

Ján Darivčák
+421 948 969 002