Sleduj nás na  

 

 

Register ekošoférov

 

Dátum
zápisu

Titul Meno Priezvisko Obec Kraj

Dátum
získania certifikátu

Pridelený
kód

Kategória Tréner

Kód
trénera

Autoškola
organizácia

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 


 

 


 

 

 


 

 


+421 903 105 303
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204
 

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944
 

 

Ján Darivčák
+421 948 969 002