Školné pre najviac požadované skupiny vodičských oprávnení

Sleduj nás na  

 

Skupina vodičského oprávnenia Vek Skupinový výcvik Rýchlokurz Správny poplatok
B 17, 18 540,- EUR 810,- EUR 33,- EUR
T 17 410,- EUR 615,- EUR 33,- EUR
B + T 17, 18 920,- EUR 1.380,- EUR 33,- + 33,- EUR
Rozšírenie z B na BE 18 300,- EUR 450,- EUR 33,- EUR
Rozšírenie z B na C 21 990,- EUR 1.485,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na CE   400,- EUR 600,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na D 24 700,- EUR 1050,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na D + CE   1020,- EUR 1.530,- EUR 66,- + 66,- EUR
Rozšírenie z B na D (bez C) 24 1.500,- EUR 2.250,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z B na C + D   1.790,- EUR 2.685,- EUR 66,- + 66,- EUR


Doplnkový výcvik (Kondičné jazdy)
B = 20,- EUR/45 minút C = 25,- EUR/45 minút D = 25,- EUR/45 minút
BE = 20,- EUR/45 minút CE = 30,- EUR/45 minút DE = 30,- EUR/45 minút


Doškolovací kurz
B = 211,- EUR; BE = 225,- EUR D = 308,- EUR; DE = 340,- EUR
C = 292,- EUR; CE = 324,- EUR T = 270,- EUR; B + T = 400,- EUR


Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH !

V cene skupinového výcviku a rýchlokurzu zahrnutý kompletný výcvik podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, študijný materiál a predvedenie na 1. skúšku. (Ďalšie výdavky spojené so získaním vodičského oprávnenia - lekárska prehliadka pred zaradením do kurzu, psychologické vyšetrenie pri skupine C, CE, D, DE pred zaradením do kurzu,  správny poplatok za skúšku, kurz poskytovania prvej pomoci, skénovanie po úspešnom absolvovaní skúšky - nie sú v cene výcviku)

 

 

+421 903 105 303
 

 

Jakub Darivčák
+421 910 930 319
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944