Školné pre najviac požadované skupiny vodičských oprávnení

Sleduj nás na  

 

Skupina vodičského oprávnenia Vek Skupinový výcvik Rýchlokurz Správny poplatok
B 17, 18 540,- EUR 810,- EUR 33,- EUR
T 17 420,- EUR 630,- EUR 33,- EUR
B + T 17, 18 980,- EUR 1.470,- EUR 33,- + 33,- EUR
Rozšírenie z B na BE 18 300,- EUR 450,- EUR 33,- EUR
Rozšírenie z B na C 21 990,- EUR 1.485,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na CE   440,- EUR 660,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na D 24 700,- EUR 1050,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z C na D + CE   1060,- EUR 1.590,- EUR 66,- + 66,- EUR
Rozšírenie z B na D (bez C) 24 1.500,- EUR 2.250,- EUR 66,- EUR
Rozšírenie z B na C + D   1.790,- EUR 2.685,- EUR 66,- + 66,- EUR


Doplnkový výcvik (Kondičné jazdy)
B = 15,- EUR/45 minút C = 20,- EUR/45 minút D = 25,- EUR/45 minút
BE = 20,- EUR/45 minút CE = 25,- EUR/45 minút DE = 30,- EUR/45 minút


Doškolovací kurz
B = 211,- EUR; BE = 225,- EUR D = 308,- EUR; DE = 340,- EUR
C = 292,- EUR; CE = 324,- EUR T = 270,- EUR; B + T = 400,- EUR


Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH !

V cene skupinového výcviku a rýchlokurzu zahrnutý kompletný výcvik podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, študijný materiál a predvedenie na 1. skúšku. (Ďalšie výdavky spojené so získaním vodičského oprávnenia - lekárska prehliadka pred zaradením do kurzu, psychologické vyšetrenie pri skupine C, CE, D, DE pred zaradením do kurzu,  správny poplatok za skúšku, skénovanie po úspešnom absolvovaní skúšky - nie sú v cene výcviku)

 

 

+421 903 105 303
 

 

Jakub Darivčák
+421 910 930 319
 

 

Gabriela Darivčáková
+421 905 490 311
 

 

 

Jaroslav Sýkora
+421 915 876 204

 

Ladislav Horváth
+421 948 384 944